Predsednik:

Mladenko Marić

Zamenik predsednika:
Rade Josipović

Upravni odbor:

Mladenko Marić, Rade Josipović, Biljana Ristić, Milisav Mijatović i Zoran Spasojević

Nadzorni odbor:

Miloš Stamenić, Marko Janjić i Predrag Marić

Veće časti:

Dejan Sakić, Ivan Marić i Marko Vučetić