09-20 Gorušice – Sedaljka

Dužina:

7,3km

Kumulativni uspon:

120m, 730m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

2/10, 4/10 u suprotnom smeru

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1060m

Nadmorska visina krajnje tačke:

430m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

3h 

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil