12-12a Predov Krst – Kozji rid

Dužina:

7,6km

Kumulativni uspon:

590m

Kondiciona težina:

3/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1591m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

3h 10min

Izvora pitke vode:

2

Mapa

Visinski profil