12-12b Kapetanova voda – Sjenič

Dužina:

1,8km

Kumulativni uspon:

35m

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

1430m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1435m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

45min

Izvora pitke vode:

nema

Mapa

Visinski profil