12b-12-12a Vitmirovac – Sjenič – Kozji rid

Dužina:

5,9km

Kumulativni uspon:

320m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1365m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1591m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h 30min

Izvora pitke vode:

1

Mapa

Visinski profil