12b-12 Kapetanova voda – Predov Krst

Dužina:

5,7km

Kumulativni uspon:

50m, 410m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

1/10, 2/10 u suprotnom smeru

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1440m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1085m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h 15min

Izvora pitke vode:

1

Mapa

Visinski profil