13-15 Predov Krst – Čopin bor

Dužina:

10,9km

Kumulativni uspon:

380m, 530m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

4/10

Tehnička težina:

3/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

950m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

3h 40min

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil