13-16-16a Predov Krst – Mirzini vidikovci

Dužina:

11,3km

Kumulativni uspon:

300m, 610m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

4/10

Tehnička težina:

3/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

800m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

3h 30min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil