13-16 Predov Krst – Jagoštica – Veliki Kraj

Dužina:

13,4km

Kumulativni uspon:

770m, 540m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

5/10

Tehnička težina:

3/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1332m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

5h

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil