14-17 Kičelj – Drlije

Dužina:

7,1km

Kumulativni uspon:

350m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1190m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1235m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h 50min

Izvora pitke vode:

nema

Mapa

Visinski profil