14-19 Predov Krst – Orlov vis – Sedaljka

Dužina:

10,2km

Kumulativni uspon:

240m, 890m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

3/10, 5/10 u suprotnom smeru

Tehnička težina:

4/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

440m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

3h 40min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil