18-18a Predov Krst – Galinik (desna)

Dužina:

4,6km

Kumulativni uspon:

330m

Kondiciona težina:

3/10

Tehnička težina:

5/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1305m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h 25min

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil