18-18a Predov Krst – Galinik (leva)

Dužina:

3,7km

Kumulativni uspon:

370m

Kondiciona težina:

3/10

Tehnička težina:

5/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1305m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h 35min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil