19-14 Sedaljka – Orlov vis – Bilješke stene

Dužina:

9,1km

Kumulativni uspon:

990m

Kondiciona težina:

5/10

Tehnička težina:

5/10

Nadmorska visina početne taćke:

440m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1225m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

3h 5min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil