24-25 Manastir Rača – Sokolina

Dužina:

6,8km

Kumulativni uspon:

670m

Kondiciona težina:

4/10

Tehnička težina:

3/10

Nadmorska visina početne taćke:

350m

Nadmorska visina krajnje tačke:

990m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h 30min

Izvora pitke vode:

3 + voda u selu

Mapa

Visinski profil