24-3d-3 Manastir Rača – Lađevac – Kaluđerske Bare

Dužina:

8,3km

Kumulativni uspon:

800m

Kondiciona težina:

5/10

Tehnička težina:

4/10

Nadmorska visina početne taćke:

350m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1040m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

3h 5min

Izvora pitke vode:

2 + voda u selu

Mapa

Visinski profil