3a-3 Borovo brdo – Kaluđerske bare

Dužina:

4,5km

Kumulativni uspon:

130m

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

1000m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1040m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil