3c-3 Jarevac – Kaluđerske Bare

Dužina:

4,6km

Kumulativni uspon:

190m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

930m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1040m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil