3d-3 Lađevac – Kaluđerske Bare

Dužina:

6,3km

Kumulativni uspon:

720m

Kondiciona težina:

5/10

Tehnička težina:

4/10

Nadmorska visina početne taćke:

480m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1040m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h 35min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil