3d-3 Lađevac – Laništa – Manastir Rača

Dužina:

2,6km

Kumulativni uspon:

160m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

480m

Nadmorska visina krajnje tačke:

350m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h 5min

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil