5-4 Prijerovo – Solotnik

Dužina:

1,5km

Kumulativni uspon:

10m, 90m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

900m

Nadmorska visina krajnje tačke:

830m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

25min

Izvora pitke vode:

nema

Mapa

Visinski profil