01 Kaluđerske Bare – Zborište

Dužina:

13,3km

Kumulativni uspon:

690m

Kondiciona težina:

4/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1040m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1544m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

4h

Izvora pitke vode:

2 + voda u selu

Mapa

Visinski profil