03 Kaluđerske Bare – Manastir Rača

Dužina:

6,5km

Kumulativni uspon:

100m, 790m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

2/10, 5/10 u suprotnom smeru

Tehnička težina:

4/10

Nadmorska visina početne taćke:

1040m

Nadmorska visina krajnje tačke:

350m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

3h

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil