03a Manastirski stanovi – Borovo brdo

Dužina:

1,9km

Kumulativni uspon:

45m

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

1030m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1000m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

30min

Izvora pitke vode:

nema

Mapa

Visinski profil