03b Crnjeskovo – Gradina – Borovo brdo

Dužina:

2,7km

Kumulativni uspon:

190m

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

980m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1000m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

45min

Izvora pitke vode:

nema

Mapa

Visinski profil