04 Kaluđerske Bare – Solotnik

Dužina:

8km

Kumulativni uspon:

150m, 370m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

1040m

Nadmorska visina krajnje tačke:

830m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h 30min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil