08 Mitrovac – Predov Krst

Dužina:

14,6km

Kumulativni uspon:

680m

Kondiciona težina:

5/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1070m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1085m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

5h

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil