09a Mitrovac – Velika livada – Banjska stena

Dužina:

6,2km

Kumulativni uspon:

200m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

3/10

Nadmorska visina početne taćke:

1070m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1065m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h 10min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil