12b Vitmirovac – Sjenič – Kapetanova voda

Dužina:

3km

Kumulativni uspon:

110m

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

1365m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1440m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h 15min

Izvora pitke vode:

nema

Mapa

Visinski profil