13 Predov Krst – Veliki Kraj

Dužina:

10,9km

Kumulativni uspon:

640m

Kondiciona težina:

5/10

Tehnička težina:

3/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1332m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

4h

Izvora pitke vode:

1

Mapa

Visinski profil