14 Predov Krst – Bilješke stene

Dužina:

6km

Kumulativni uspon:

260m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

1085m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1225m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

1h 45min

Izvora pitke vode:

nema

Mapa

Visinski profil