16a Knezovi – Mirzini vidikovci

Dužina:

0,6km

Kumulativni uspon:

0m, 80m u suprotnom smeru

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

855m

Nadmorska visina krajnje tačke:

790m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

30min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil