17 Bilješke stene – Drlije

Dužina:

3,3km

Kumulativni uspon:

190m

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:

1225m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1310m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

55min

Izvora pitke vode:

nema

Mapa

Visinski profil