20 Sedaljka – Banjska stena

Dužina:

6,9km

Kumulativni uspon:

725m

Kondiciona težina:

4/10

Tehnička težina:

3/10

Nadmorska visina početne taćke:

440m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1065m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h 45min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil