21 Sedaljka – Čemerišta

Dužina:

5,5km

Kumulativni uspon:

790m

Kondiciona težina:

4/10

Tehnička težina:

3/10

Nadmorska visina početne taćke:

440m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1185m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

2h 25min

Izvora pitke vode:

1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil