29 Luke – Ravna stena (Grad)

Dužina:

1,1km

Kumulativni uspon:

120m

Kondiciona težina:

2/10

Tehnička težina:

6/10

Nadmorska visina početne taćke:

740m

Nadmorska visina krajnje tačke:

860m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

25min

Izvora pitke vode:

voda u selu

Mapa

Visinski profil