Dužina:

200m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

5min

Mapa