Dužina:

700m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

15min

Mapa