Dužina:

300m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

5min

Mapa