Dužina:

510m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

10min

Mapa