Naziv Pešačke staze

Dužina

13,3km

Kondiciona težina:

4/10

Izvora pitke vode:

2

Kumulativni uspon:

690m

Tehnička težina:

1/10

Nadmorska visina početne taćke:

1030m

Nadmorska visina krajnje tačke:

1544m

Kumulativni uspon