Novo rukovodstvo kluba

Novo rukovodstvo kluba

Na izbornoj skupštini Planinarskog kluba Tara, održanoj 01.03.2015. godine izabrano je novo rukovodstvo kluba na čelu sa novim predsednikom Mladenkom Marićem. Predsedniku čestitamo izbor i pun mandat uspeha u vođenju...

Vanredna sednica skupština PK Tara

Na osnovu Člana 9. Statuta Planinarskog kluba Tara Upravni odbor Planinarskog kluba Tara saziva Vanrednu sednicu skupštine kluba i predlaže sledeći dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice skupštine kluba održane 28.12.2016. 2. Usvajanje novog Statuta...

NACRT NOVOG STATUTA PK TARA

Zakonom o sportu iz 2016. godine je predviđeno da se do 12.02.2017. izvrši usklađivanje akata organizacija iz oblasti sporta sa odredbama zakona. Pred Vama je predlog novog statuta. Molimo uvažene članove da isti pažljivo pročitaju i sugestije iznesu pre ili na samoj...
Naši članovi u akciji spašavanja

Naši članovi u akciji spašavanja

Po drugi put u prethodnih dvadeset dana planinari iz Planinarskog kluba „Tara“ su bili glavni akteri u akciji spašavanja. Naime, prva akcija, u kojoj su sa nepristupačnog vodopada Skakavac u kanjonu reke Rače spašena dvojica čeških turista trajala je preko šest sati u...