Projekat TARA 2021 – EDUKACIJA – SIGURNOST – MOBILNOST

Projekat TARA 2021 – EDUKACIJA – SIGURNOST – MOBILNOST

Opšti cilj projekta: Povećanje tehničkih kapaciteta PK Tara za edukaciju članstva kluba, posetilaca Nacionalnog parka Tara i nastavnog kadra uz poboljšanu sigurnost na planinarskim stazama i unapređenu mobilnost spasilačkih timova Poseban cilj projekta: Nabavka...
Projekat CBC-IePCR

Projekat CBC-IePCR

Od 1. juna 2021. započela je realizacija projekta “Improved Emergency Preparedness – Coordinated Response in Cross-Border Area of Serbia and Bosnia and Herzegovina (CBC -IePCR)” koji se sufinansira iz IPAII programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i...
Projekat MOST

Projekat MOST

Opšti cilj projekta koji realizujemo kao partner JP Nacionalni park TARA je uspostavljanje mehanizama saradnje sa lokalnom zajednicom u cilju unapređenja monitoringa nelegalnih i neodrživih praksi u zaštićenim područjima.  Specifični ciljevi su uspostavljanje...
Projekat SEE

Projekat SEE

Projekat SEE je kolaborativno partnerstvo ERASMUS+ Sport 2020 programa. SEE je skraćenica za Sustainability and Environmental Education in outdoor sports, što je u slobodnom prevodu Održivost i ekološka edukacija u sportovima u prirodi. Projekat će promovisati...
Projekat SHE LEADS

Projekat SHE LEADS

Projekat „She Leads“, kofinansira Evropska Unija kroz ERASMUS+ program Sport 2020. Cilj projekta je afirmacija žena kao outdoor vodiča. Primetan je disbalans u odnosu broja žena i muškaraca licenciranih vodiča, što je u Srbiji posebno izraženo. Projekat,...
Projekat „Green Line of Reconnection“

Projekat „Green Line of Reconnection“

Projekat “Green Line of Reconnection”, kofinansiran od strane Evropske Unije odoben je kao projekat malog kolaborativnog partnerstva u okviru ERASMUS+ Sport 2019 poziva. Cilj projekta je unapređenje saradnje planinarskih klubova na Balkanu kroz poboljšanu...