O nama

Planinarski klub “TARA” osnovan je 22.01.2012. godine sa prvenstvenim ciljem da animira lokalno stanovništvo da se bavi planinarenjem i srodnim aktivnostima, pre svega na planini Tari, ali i širom Srbije, regiona… Iste godine smo postali član Planinarskog saveza Srbije , a od 2013. godine smo članovi Sportskog saveza Bajina Bašta.

U godinama koje su prethodile osnivanju kluba osetila se potreba da se pojedinci koji su se bavili planinarenjem okupe u jednu organizaciju i da zajednički rade na afirmaciji planinarstva kroz organizovanje planinarskih akcija, organizovano bavljenje alpinizmom i kanjoningom i kroz plansko održavanje postojećih i postavljanje novih atraktivnih planinarskih staza.

Klub je sa organizovanjem planinarskih akcija počeo u aprilu 2012. i za prethodenih nekoliko godina uspešno izveo stotine tura. Iza nas su hiljade kilometara, osvojeni vrhovi, savladani kanjoni i što je najvažnije nezaboravni trenuci druženja. Stotine bajinobaštana su uzele učešće u različitim aktivnostima kluba, a svako je na svoj način doprineo širenju ove lepe priče o sportu, prirodi i prijateljstvu.

Klub je, pored svojih redovnih aktivnosti, uzeo učešće u mnogim humanitarnim i ekološkim akcijama. Pored redovnih humanitarnih akcija koje sprovodimo u saradnji sa Crvenim krstom, treba pomenuti da je veliki broj naših članova bio uključen u akcijama pomoći stanovništvu za vreme poplava 2014. godine, kako na teritoriji naše opštine, tako i u poplavljenom Obrenovcu.

Članovi kluba su uzeli učešće i u brojnim spasilačkim akcijama na nepristupačnim terenima planine Tare. Pronalazili smo izgubljene turiste, spašavali ljude i životinje, ali bili tu i u najtežim situacijama, kada je potrebno izvući telo nastradolog. U ovakvim situacijama prijateljima iz vatrogasno-spasilačke jedinice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva smo pomagali kako u ljudstvu, tako i u tehničkoj alpinističkoj opremi, bez koje bi, na bezbedan način, bilo praktično nemoguće prići unesrećenom ili nastradalom licu.

Od 2015. godine kada smo u Rastištu uspešno organizovali centralnu godišnju planinarsku manifestaciju u Srbiji – Dane planinara, radimo na adaptaciji starog objekta osnovne škole u planinarski dom. Radovi na objektu se izvode fazno, prema finansijskim mogućnostima, a dobar deo doma je kroz radove na adaptaciji i opremanju prostora već postigao hostelski nivo smeštaja.

Izuzetna saradnja sa JP Nacionalni park Tara uspostavljena je 2015. godine, na početku realizacije projekta trasiranja i obeležavanja planinarskih staza. Uspešnom realizacijom projekta uspostavljena je mreža od preko 290km predivnih staza do tarskih vrhova, vidikovaca i drugih poznatih lokacija. Usledila je i izrada turističko-planinarske karte koja je na sveobuhvatan način predstavila novonastalu mrežu. Saradnja sa Nacionalnim parkom Tara je nastavljena kroz učešće u projektima sa WWF-om, kroz INTERREG projekat Eko Karst i učešće predstavnika PK Tara u Savetu korisnika Nacionalnog parka Tara.

Od 2016. do 2019. godine uspešno smo realizovali tri projekta podržana od strane Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekti „Siguran oslonac“, „Tara 2017 – Kanjoning i spasilaštvo“ i „Kanjon 365“ uglavnom su se odnosili na povećanje tehničkih i kadrovskih kapaciteta kluba za bavljenje tehničkim planinarskim disciplinama kao što su alpinizam i kanjoning, sa posebnim akcentom na spasilaštvu na teritoriji planine Tare.

Trenutno, klub broji oko 70 aktivnih članova, 11 licenciranih planinskih i pešačkih vodiča, 4 licencirana „Leave no Trace“ trenera i jednog sportskog stručnjaka iz oblasti planinarstva. Među članovima su profesori, doktori, vaspitači, ekonomisti, preduzetnici, studenti, učenici…

Pridružite nam se!

VEDRO!