E7 Evropski pešački koridor

Dužina:
60,5km
Kumulativni uspon:
2200m
Kondiciona težina:
8/10
Tehnička težina:
3/10
Nadmorska visina početne taćke:
750m
Nadmorska visina krajnje tačke:
730m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
Predlaže se trodnevni prolazak
Izvora pitke vode:
7 + voda u selu

Mapa

Visinski profil