13-15 Predov Krst – Čopin bor

Dužina:
10,9km
Kumulativni uspon:
380m, 530m u suprotnom smeru
Kondiciona težina:
4/10
Tehnička težina:
3/10
Nadmorska visina početne taćke:
1085m
Nadmorska visina krajnje tačke:
950m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):
3h 40min
Izvora pitke vode:
1 + voda u selu

Mapa

Visinski profil