Planinarski klub TARA

Projekti i programi
Projekat TARA 2021 – EDUKACIJA – SIGURNOST – MOBILNOST

Projekat TARA 2021 – EDUKACIJA – SIGURNOST – MOBILNOST

Opšti cilj projekta: Povećanje tehničkih kapaciteta PK Tara za edukaciju članstva kluba, posetilaca Nacionalnog parka Tara i nastavnog kadra uz poboljšanu sigurnost na planinarskim stazama i unapređenu mobilnost spasilačkih timova Poseban cilj projekta: Nabavka...

Projekat CBC-IePCR

Projekat CBC-IePCR

Od 1. juna 2021. započela je realizacija projekta “Improved Emergency Preparedness - Coordinated Response in Cross-Border Area of Serbia and Bosnia and Herzegovina (CBC -IePCR)” koji se sufinansira iz IPAII programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina....

Projekat MOST

Projekat MOST

Opšti cilj projekta koji realizujemo kao partner JP Nacionalni park TARA je uspostavljanje mehanizama saradnje sa lokalnom zajednicom u cilju unapređenja monitoringa nelegalnih i neodrživih praksi u zaštićenim područjima.  Specifični ciljevi su uspostavljanje...

Projekat SEE

Projekat SEE

Projekat SEE je kolaborativno partnerstvo ERASMUS+ Sport 2020 programa. SEE je skraćenica za Sustainability and Environmental Education in outdoor sports, što je u slobodnom prevodu Održivost i ekološka edukacija u sportovima u prirodi. Projekat će promovisati...

Projekat SHE LEADS

Projekat SHE LEADS

Projekat "She Leads", kofinansira Evropska Unija kroz ERASMUS+ program Sport 2020. Cilj projekta je afirmacija žena kao outdoor vodiča. Primetan je disbalans u odnosu broja žena i muškaraca licenciranih vodiča, što je u Srbiji posebno izraženo. Projekat, kroz razmenu...

Projekat „Green Line of Reconnection“

Projekat „Green Line of Reconnection“

Projekat "Green Line of Reconnection", kofinansiran od strane Evropske Unije odoben je kao projekat malog kolaborativnog partnerstva u okviru ERASMUS+ Sport 2019 poziva. Cilj projekta je unapređenje saradnje planinarskih klubova na Balkanu kroz poboljšanu mobilnost,...

Projekat „Na pravoj stazi – Tara 2019“

Projekat „Na pravoj stazi – Tara 2019“

Projekat se bavi trasiranjem, markiranjem i održavanjem planinarskih staza u Nacionalnom parku Tara, odnosno povećanjem kapaciteta kluba, kako tehničkih, tako i kadrovskih, za obavljanje navedenih poslova. Planinarski klub Tara je 2015/16. kao partner JP Nacionalni...

Projekat „Kanjon 365“

Projekat „Kanjon 365“

Projekat se u dobroj meri nadovezuje na prethodne, uspešno realizovane projekte, „Siguran oslonac“, 2016. i „Kanjoning i spasilaštvo“, 2017. godine.Projekat pod imenom „KANJON 365“ je usmeren ka stvaranju neophodnih preduslova za prolazak kroz kanjone u toku cele...

Projekat „Tara 2017 – Kanjoning i spasilaštvo“

Projekat „Tara 2017 – Kanjoning i spasilaštvo“

Planinarski klub “Tara” i ove godine realizuje projekat u saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije. Projekat “Tara 2017 – Кanjoning i spasilaštvo” je podržan od strane Ministarstva odbrane kao projekat od značaja za odbranu. Кao i prethodne godine naš klub...

Projekat „SIGURAN OSLONAC“

Projekat „SIGURAN OSLONAC“

Od početka juna do kraja avgusta 2016. godine Planinarski klub Tara, u saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije, realizovao je projekat “Siguran oslonac”..Projekat se odnosi na opremanje PК Tara osnovnom opremom za alpinističke i spasilačke aktivnosti, kao i...