Bajina Bašta – Lekovita voda – Kik – Majmunsko ostrvo – Bajina Bašta