E7 Evropski pešački koridor

Dužina:

60,5km

Kumulativni uspon:

2200m

Kondiciona težina:

8/10

Tehnička težina:

3/10

Nadmorska visina početne taćke:

750m

Nadmorska visina krajnje tačke:

730m

Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

Predlaže se trodnevni prolazak

Izvora pitke vode:

7 + voda u selu

Mapa

Visinski profil