24 Manastir Rača – Lađevac

Dužina:

2,2km

Kumulativni uspon:

170m

Kondiciona težina:

1/10

Tehnička težina:

2/10

Nadmorska visina početne taćke:
350m
Nadmorska visina krajnje tačke:
480m
Predviđeno vreme prolaska (u jednom smeru):

30min

Izvora pitke vode:

3

Mapa

Visinski profil